Φιλανθρωπία Ιατρείο Κοινωνικής Αντίληψης
 ΙΑΤΡΕΙΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ  ΙΕΡΑΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΣΕΡΡΩΝ  ΚΑΙ  ΝΙΓΡΙΤΗΣ

       Μέσα στήν ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἡ συναίσθηση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ μᾶς ὁδηγεῖ στήν ἀγάπη πρός τό συνάνθρωπο, πού εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Κάποτε, συχνότερα ἴσως στήν ἐποχή μας, ὁ ἄνθρωπος πάσχει, πονᾶ, ἀντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα καί ἀνάγκες κάθε φύσεως πού νιώθει ἀκόμα καί νά τόν συνθλίβουν κάποιες φορές.Αὐτές ἀκριβῶς τίς ἀνάγκες, πού λόγω τῆς οἰκονομικῆς δυσπραγίας ἔχουν δραματικά αὐξηθεῖ, ἀφουγκράζεται μέ πνευματική ἀγωνία καί ἀγάπη ἡ τοπική μας Ἐκκλησία καί μέσα στά πλαίσια τοῦ εὑρύτερου φιλανθρωπικοῦ, κοινωνικοῦ καί σωστικοῦ της ἔργου, προχώρησε στην ἵδρυση καί λειτουργία μιᾶς ἀκόμη σημαντικῆς κοινωνικῆς καί φιλανθρωπικῆς δραστηριότητας, τοῦ Ἰατρείου Κοινωνικῆς Ἀντίληψης.
      Ἡ νέα πρωτοβουλία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης μέ κοινωνικό καί φιλανθρωπικό χαρακτῆρα, μέ τήν εὐγενική συμπαράσταση τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Σερρῶν, ἀποσκοπεῖ στήν δωρεάν παροχή ἰατρικῆς πρωτοβάθμιας φροντίδας ὑγείας σέ ἀπόρους καί ἐμπεριστάτους συμπολίτες μας. Ἡ λειτουργία τοῦ Ἰατρείου Κοινωνικῆς Ἀντίληψης ἔρχεται νά προστεθεῖ στίς ἤδη λειτουργοῦσες κοινωνικές δράσεις τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας (Κοινωνικό Παντοπωλεῖο, Ξενώνας ἀστέγων, συσσίτια, ὑποτροφίες, κλπ) καί ἀποσκοπεῖ στήν ἀνακούφιση τῶν εὐπαθῶν κοινωνικῶν ὁμάδων, καθώς φιλοδοξεῖ νά ἀποτελέσει ἕναν σταθμό πρωτοβάθμιας φροντίδος ὑγείας γιά τούς ἀπόρους ἀσθενεῖς, γιά τίς εὐπαθεῖς ὁμάδες τοῦ πληθυσμοῦ μας καί γιά πολλούς συνανθρώπους μας (ἐνήλικες καί παιδιά), πού μένουν μέρα μέ τήν ἡμέρα ἀνασφάλιστοι καί μέ περιορισμένη δυνατότητα ἰατρικῆς περίθαλψης.
         Ἡ Ἱερά Μητρόπολη μας αγωνίζεται πρός τήν κατεύθυνση τῆς ἀνακούφισης τῶν κοινωνικῶν ὁμάδων πού πλήττονται ἀπό τήν φτώχεια καί ἐπιπλέον ἀντιμετωπίζουν προβλήματα ὑγείας, μέ τήν ἀξιέπαινη συνεργασία ἐθελοντῶν ἰατρῶν τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Σερρῶν, οἱ ὁποίοι μέ προθυμία καί αὐταπάρνηση εἶναι ἔτοιμοι νά ἐξυπηρετήσουν, παρέχοντας πρωτοβάθμια φροντίδα ὑγείας. Γιά εἰδικότερες ἐξετάσεις προβλέπεται ἡ λειτουργία δικτύου ἐθελοντῶν ἰατρῶν, πού θά ἐξυπηρετοῦν κατόπιν παραπεμπτικοῦ σημειώματος τοῦ ἰατροῦ τοῦ Κοινωνικοῦ Ἰατρείου, τούς οἰκονομικῶς ἀδυνάτους ἀσθενεῖς πού ἔχουν ἀνάγκη περαιτέρω ἰατρικῆς φροντίδος. Παράλληλα καί μία ὁμάδα ἐθελοντριῶν νοσοκόμων θά στηρίζει τό ἔργο αὐτό.
        Τά ἐγκαίνια τοῦ Ἰατρεῖου Κοινωνικῆς Ἀντίληψης πραγματοποιήθησαν τήν Κυριακή 18 Μαρτίου 2012 στίς 11 τό πρωΐ, ἐνῶ ἡ λειτουργία του ξεκίνησε ἀπό τῆς επομένης ημέρας. Σέ καταλλήλως διαμορφωμένο χῶρο τοῦ ἰσογείου τοῦ Μαξιμείου Πνευματικοῦ Κέντρου στήν πόλη τῶν Σερρῶν (Ν. Νικολάου 21, τηλ. Γραμματείας 23210 53765, τηλ. Ιατρείου 23210 53488), τό Ἰατρεῖο Κοινωνικῆς Ἀντίληψης πού θά στελεχώνεται ἀπό ἐθελοντές ἰατρούς, μέλη τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Σερρῶν, θά λειτουργεῖ ὡς ἐξῆς:
 
Καθημερινά 10.00 π.μ. - 2:00 μ.μ. Επικοινωνία - Παραλαβή Φαρμάκων
Τετάρτη - Πέμπτη 6.00 μ.μ. - 8.00 μ.μ. Ιατρός
Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 6.00 μ.μ. - 8.00 μ.μ. Φαρμακοποιός
 
Πληροφορίες
Τηλ. Γραμματείας 23210 53765
Τηλ. Ιατρείου 23210 53488
 
Τά δικαιολογητικά πού ἀπαιτούνται, τά ὁποῖα καί θά κατατίθενται ἀπευθείας στό γραφεῖο τοῦ Κοινωνικοῦ Ἰατρείου εἶναι τά ἑξῆς: 
  1. Ὑπεύθυνη δήλωση τοῦ ἐνδιαφερομένου περί τῆς οἰκονομικῆς του κατάστασης θεωρημένη ἀπό τήν οἰκεῖα Δ.Ο.Υ.
    (τό εἰδικό ἔντυπο θά παραλαμβάνεται ἀπό τό γραφεῖο τοῦ Κοινωνικοῦ Ἰατρείου).
  2. Βεβαίωση ἀνεργίας ἀπό τόν Ο.Α.Ε.Δ. (ἐφ'ὅσον ὑπάρχει),
  3. Τό Δελτίο τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας ἤ διαβατηρίου και
  4. Βιβλιάριο ασθενείας ή τελευταία ιατρική γνωμάτευση
  5. Ἔκθεση τοῦ Ἐφημερίου.
Εὐχόμενος ἀπό μέσης καρδίας νά εὐλογήσει ὁ Κύριος μας δαψιλῶς καί αὐτή τή νέα ποιμαντική προσπάθεια τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας μας, ἐπικαλοῦμαι σέ ὅλους σας πλουσία τήν χάρη καί τό ἔλεος τοῦ ἁγίου Θεοῦ.
 
Μετ'εὐχῶν καί ἀγάπης Χριστοῦ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
25η Μαΐου

Η μνήμη των ανθρώπων πάντα είν' ευλαβής όχι μόνον απέναντι των ιερών προσώπων, αλλά και απέναντι των γεγονότων που συνδέονται με τα ιερά πρόσωπα. Ο θάνατος των Αγίων, οι ευεργεσίες των κι όταν εζούσαν κι όταν απέθαναν, τα θαύματα με τα οποία εδόξασαν τον Θεό, και τους εδόξασεν ο Θεός, "είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου", όλα είναι υπόθεση ιερή, για να τα θυμάται η Εκκλησία· έτσι και τον Θεό δοξάζει και τους Αγίους τιμά και τους πιστούς διδάσκει. Η τρίτη εύρεση της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου, την ανάμνηση της οποίας επιτελεί σήμερα η Εκκλησία, είναι ένα τέτοιο γεγονός άξιο μνείας, που επιτυχημένα εκφράζει τη σημασία του στο τροπάριο της σημερινής γιορτής. "Ως θείον θησαύρισμα εγκεκρυμμένον τη γη, Χριστός απεκάλυψε την κεφαλήν σου ημίν, Προφήτα και Πρόδρομε...". Θησαύρισμα και πλούτος των πιστών είναι τα ιερά λείψανα των Αγίων.

ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ 99,2 FM

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ