Ο Άγιος ο Μάξιμος ο Ομολογητής

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ»

 

Άρθρο 1

Μορφή – Επωνυμία – Έδρα – Σφραγίδα.

1. Το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα Υποτροφιών της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής» που συστήθηκε από τον Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης Γεώργιο – Μάξιμο Ξύδα με την υπ’ αριθμ. 5918/5-7-1994 πράξη του συμβολαιογράφου Σερρών Νικολάου Θωμά Βαδικόλια, αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις της παραπάνω συστατικής πράξης, του παρόντος οργανισμού του Α.Ν. 2039/1939, όπως κάθε φορά ισχύει ο νόμος αυτός και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σε εκτέλεση τούτου.

2. Έδρα του Ιδρύματος είναι η πόλη των Σερρών.

3. Η σφραγίδα του Ιδρύματος είναι στρογγυλή και αναγράφει περιμετρικά, μέσα σε πλαίσιο, την επωνυμία του Ιδρύματος και στο μέσον αυτής φέρει απεικόνιση του Αγίου Μαξίμου και το έτος της σύστασής του.

Άρθρο 2

Σκοπός του Ιδρύματος είναι:

1. Η παροχή υποτροφιών και οικονομικών βοηθημάτων ή επιδομάτων:

α) Σε οικονομικά αδύνατος νέους και νέες, που επιδεικνύουν έφεση προς μάθηση, για σπουδές στην ανώτατη και ανώτερη εκπαίδευση, οι οποίοι κατάγονται από την περιφέρεια της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης ή κατοικούν σε αυτήν μόνιμα και είναι εγγεγραμμένοι σε μία ανώτερη ή ανώτατη σχολή.

β) Σε επιστήμονες για μεταπτυχιακές σπουδές ή εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή μελέτης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό και στις επιστήμες της Θεολογίας, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Αρχιτεκτονικής, με θέματα που αφορούν την περιφέρεια της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης ή ολόκληρης της Μακεδονίας.

Οι επιστήμονες αυτοί θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε μεταπτυχιακό τμήμα σχολών ή να έχουν προχωρήσει τη διδακτορική διατριβή ή μελέτη σε ικανοποιητικό σημείο ώστε να μπορεί να προσδιοριστεί η επιστημονική εγκυρότητά της καθώς επίσης και ο χρόνος περάτωσής της. Προτιμώνται οι καταγόμενοι από την περιφέρεια της Μητρόπολης Σερρών και Νιγρίτης.

γ) Σε οικονομικά αδύνατους φοιτητές και σπουδαστές που φοιτούν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πόλης των Σερρών μέσης, ανώτερης και ανώτατης βαθμίδας, είναι συνεργάτες της τοπικής Εκκλησίας ή επιδεικνύουν ιδιαίτερο ζήλο για τα εκκλησιαστικά πράγματα.

δ) Σε οικονομικά αδύνατους νέους της περιφέρειας της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης που θέλουν να σπουδάσουν στη σχολή Βυζαντινής Μουσικής Σερρών ή σε οποιαδήποτε άλλη σχολή Βυζαντινής Μουσικής κρατικά αναγνωρισμένης που λειτουργεί στις πόλεις Σέρρες και Νιγρίτα.

2. Η διοργάνωση των μαθημάτων και σεμιναρίων για την εκμάθηση και εμβάθυνση στη γλώσσα και στο ύφος των εκκλησιαστικών κειμένων και στην παράδοση της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Άρθρο 3

Περιουσία – Πόροι

1. Περιουσία του Ιδρύματος αποτελεί το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δρχ. κατατεθειμένο σε Τράπεζα του εσωτερικού σε αναπαλλοτρίωτη κατάθεση.

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 Επόμενο > Τέλος >>
(Σελίδα 1 από 6)
 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
23η Αυγούστου

Σήμερα η Εκκλησία γιορτάζει την μνήμη του αγίου Καλλινίκου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Η ιστορία διασώζει το εξής περιστατικό μεταξύ του Πατριάρχου Καλλινίκου και του Αυτοκράτορος. Ο Αυτοκράτωρ ζήτησε από τον Πατριάρχη να διαβάση μια ευχή για να γκρεμίσουν μία εκκλησία, που στον τόπο της ήθελαν να χτίσουν μια βρύση. Ο Πατριάρχης του είπε πως δεν υπάρχουν ευχές για να κρεμίζωνται οι εκκλησίες, παρά μόνο για να χτίζωνται. Ο Αυτοκράτωρ όμως επέμενε και τότε ο Πατριάρχης, αντί για άλλη ευχή, είπε· "Δόξα τω Θεώ ανεχομένω...". Οι άνθρωποι ερχόμαστε σε τούτη τη ζωή για να χτίζουμε και όχι να γκρεμίζουμε, "εις οικοδομήν και ουκ εις καθαίρεσιν", όπως λέει ο Αποστολος Παύλος. Μόνο επειδή ανέχεται ο Θεός, μερικοί γκρεμίζουν τη ζωή των ανθρώπων και ξεθεμελιώνουν το πρόσωπο της γης με τη μάταιη καύχηση πως θα το ξαναχτίσουν καλύτερο. "Δόξα τω Θεώ ανεχομένω..."

ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ 99,2 FM

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ