Ιδρύματα Κειμηλιαρχείον "Ψυχής Άκος" Ωράριο

Το Κειμηλιαρχείο λειτουργεί καθημερινά

Δευτέρα 4 -8 μ.μ και Τρίτη έως και Σάββατο από 9 - 13 μ.μ.

Υπεύθυνος του Κειμηλιαρχείου
Πρωτοπρεσβύτερος Ανδρέας Βογιατζής

ΚΕΙΜΗΛΙΑΡΧΕΙΟΝ "ΨΥΧΗΣ ΑΚΟΣ"
Λεωνίδα Παπαπαύλου 48 - 62122 Σέρρες
Τηλ. 2321099780 - Φάξ. 2321099781
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mouseio@imsn.gr

mouseio-map

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
21η Αυγούστου

Μια μητέρα και τρία της παιδιά, των οποίων η Εκκλησία σήμερα τιμά την μνήμη, η Βάσσα, ο Θεόγνιος, ο Αγάπιος και ο Πιστός, επορεύθηκαν στο μαρτύριο, όταν τους επρόδωκεν ο ειδωλολάτρης πατέρας τους. Όταν βασανίζονταν μπροστά στα μάτια της τα παιδιά της, η μητέρα τους έδινε θάρρος και τους έλεγε· "Ουδέν ούτως ηδύ ως το πάσχειν υπέρ Χριστού" - τίποτα δεν είναι τόσο γλυκό στον κόσμο, παρά να πάσχη και να υποφέρη κανείς για τον Χριστό. Ο Χριστός έλεγε στους μαθητάς του· Όταν σας περιφρονήσουν και σας διώξουν και εξ αιτίας μου σας πουν κάθε κακό λόγο, "χαίρετε και αγαλλιάσθε". Κι ο Απόστολος Παύλος λέει σε μια του Επιστολή· "...υμίν εχαρίσθη το υπερ Χριστού, ου μόνον εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχειν". Δηλαδή, είναι μεγάλο χάρισμα και μεγάλη ευεργεσία του Θεού όχι μόνο ότι πιστεύομε στο Χριστό, μα και ότι έχομε το προνόμιο να πάσχωμε και να υποφέρωμε γι' αυτόν.

ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ 99,2 FM

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ