Παναγία η Πονολύτρια

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΟΝΟΛΥΤΡΙΑ - ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΤΟΙΑΥΤΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ».
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’

Σύστασις – Έδρα – Σκοπός

Άρθρον 1

Συνίσταται ευαγές Εκκλησιαστικόν Ίδρυμα υπό την επωνυμίαν «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΟΝΟΛΥΤΡΙΑ - ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΤΟΙΑΥΤΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ».

Το Ίδρυμα τούτο τελεί υπό την διοίκηση και την εποπτεία της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης, αποτελεί ιδιαιτέραν Υπηρεσίαν αυτής, αυτοτελούς διαχειρίσεως και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει έδρα την πόλη των Σερρών, στεγάζεται δε στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως.

Άρθρον 2

Οι σκοποί του Ιδρύματος είναι:

1. Η οικονομική ενίσχυση και η περίθαλψη ενδεών και απόρων οικογενειών και προσώπων.

2. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ασθενών παρεχομένη τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

3. Η οικονομική ενίσχυση απόρων ορφανών αριστούχων μαθητών και σπουδαστών και παιδιών πολυτέκνων.

4. Η ενίσχυση Φιλανθρωπικών και ευαγών Ιδρυμάτων που ήδη υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν στο μέλλον.

5. Η ενίσχυση Συλλόγων ατόμων που πάσχουν ή έχουν ανάγκη ανθρωπιστικής συνδρομής (ενδεικτικά Σύλλογοι ατόμων με κινητικά προβλήματα, νεφροπαθών, κωφών κ.τ.λ.).

6. Η μισθοδοσία των απαραιτήτων Κοινωνικών Λειτουργών και λοιπών συνεργατών που εργάζονται για την υλοποίηση των σκοπών του Κέντρου στηρίξεως προβλημάτων νέων και οικογένειας καθώς και η εν γένει οικονομική στήριξη αυτού.

7. Η λειτουργία της τυχόν ιδρυθησομένης κεντρικής «Τραπέζης της Αγάπης» και των ενοριακών «Τραπεζών της Αγάπης».

8. Η οικονομική ενίσχυση του Βρεφονηπιακού ή του Παιδικού Σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως.

9. Η πνευματική και οικονομική στήριξη ιεραποστολικών Ορθοδόξων Εκκλησιών του εξωτερικού δια παροχής υποτροφιών, ενισχύσεως ανοικοδομήσεως Ιερών Ναών κ.τ.λ.

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 Επόμενο > Τέλος >>
(Σελίδα 1 από 6)
 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
25η Μαΐου

Η μνήμη των ανθρώπων πάντα είν' ευλαβής όχι μόνον απέναντι των ιερών προσώπων, αλλά και απέναντι των γεγονότων που συνδέονται με τα ιερά πρόσωπα. Ο θάνατος των Αγίων, οι ευεργεσίες των κι όταν εζούσαν κι όταν απέθαναν, τα θαύματα με τα οποία εδόξασαν τον Θεό, και τους εδόξασεν ο Θεός, "είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου", όλα είναι υπόθεση ιερή, για να τα θυμάται η Εκκλησία· έτσι και τον Θεό δοξάζει και τους Αγίους τιμά και τους πιστούς διδάσκει. Η τρίτη εύρεση της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου, την ανάμνηση της οποίας επιτελεί σήμερα η Εκκλησία, είναι ένα τέτοιο γεγονός άξιο μνείας, που επιτυχημένα εκφράζει τη σημασία του στο τροπάριο της σημερινής γιορτής. "Ως θείον θησαύρισμα εγκεκρυμμένον τη γη, Χριστός απεκάλυψε την κεφαλήν σου ημίν, Προφήτα και Πρόδρομε...". Θησαύρισμα και πλούτος των πιστών είναι τα ιερά λείψανα των Αγίων.

ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ 99,2 FM

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ