Παναγία η Πονολύτρια

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΟΝΟΛΥΤΡΙΑ - ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΤΟΙΑΥΤΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ».
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’

Σύστασις – Έδρα – Σκοπός

Άρθρον 1

Συνίσταται ευαγές Εκκλησιαστικόν Ίδρυμα υπό την επωνυμίαν «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΟΝΟΛΥΤΡΙΑ - ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΤΟΙΑΥΤΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ».

Το Ίδρυμα τούτο τελεί υπό την διοίκηση και την εποπτεία της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης, αποτελεί ιδιαιτέραν Υπηρεσίαν αυτής, αυτοτελούς διαχειρίσεως και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει έδρα την πόλη των Σερρών, στεγάζεται δε στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως.

Άρθρον 2

Οι σκοποί του Ιδρύματος είναι:

1. Η οικονομική ενίσχυση και η περίθαλψη ενδεών και απόρων οικογενειών και προσώπων.

2. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ασθενών παρεχομένη τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

3. Η οικονομική ενίσχυση απόρων ορφανών αριστούχων μαθητών και σπουδαστών και παιδιών πολυτέκνων.

4. Η ενίσχυση Φιλανθρωπικών και ευαγών Ιδρυμάτων που ήδη υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν στο μέλλον.

5. Η ενίσχυση Συλλόγων ατόμων που πάσχουν ή έχουν ανάγκη ανθρωπιστικής συνδρομής (ενδεικτικά Σύλλογοι ατόμων με κινητικά προβλήματα, νεφροπαθών, κωφών κ.τ.λ.).

6. Η μισθοδοσία των απαραιτήτων Κοινωνικών Λειτουργών και λοιπών συνεργατών που εργάζονται για την υλοποίηση των σκοπών του Κέντρου στηρίξεως προβλημάτων νέων και οικογένειας καθώς και η εν γένει οικονομική στήριξη αυτού.

7. Η λειτουργία της τυχόν ιδρυθησομένης κεντρικής «Τραπέζης της Αγάπης» και των ενοριακών «Τραπεζών της Αγάπης».

8. Η οικονομική ενίσχυση του Βρεφονηπιακού ή του Παιδικού Σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως.

9. Η πνευματική και οικονομική στήριξη ιεραποστολικών Ορθοδόξων Εκκλησιών του εξωτερικού δια παροχής υποτροφιών, ενισχύσεως ανοικοδομήσεως Ιερών Ναών κ.τ.λ.

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 Επόμενο > Τέλος >>
(Σελίδα 1 από 6)
 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
28η Ιουνίου

"Των αγίων Μαρτύρων τα κατορθώματα, ουρανών αι δυνάμεις υπερεθαύμασαν...". Έτσι ψάλλει η Εκκλησία με θαυμασμό και αυτή και με ευλάβεια, εμπρός εις τα μαρτύρια και τους άθλους των αγίων Μαρτύρων. Όσο σατανικοί σε εφευρετικότητα είναι πάντα οι βασανισταί των Αγίων, τόσο γενναίοι και τόσο καρτερικοί είναι οι Μάρτυρες. Θυμούνται πάντα εκείνο που είπεν ο Ιησούς Χριστός, όταν μιλή για τους διωγμούς των Αποστόλων και των μαθητών του, ότι "ο υπομείνας εις τέλος ούτος σωθήσεται". Γιαυτό και οι άγιοι Μάρτυρες κρατούν με καρτερική υπομονή τον αγώνα μέχρι τέλους. Μια κλίμακα είναι η άθληση των αγίων Μαρτύρων σαν εκείνη που είδεν ο Ιακώβ· αρχίζει από την γη και φθάνει στον ουρανό. Σκαλοπάτι - σκαλοπάτι την ανέβηκαν οι άγιοι Μάρτυρες και μαζί με αυτούς, ο άγιος Παππίας, τον οποίον γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία. Αντεξε με υπομονή και καρτερία "άχρι θανάτου".

ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ 99,2 FM

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ