Παναγία η Πονολύτρια

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΟΝΟΛΥΤΡΙΑ - ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΤΟΙΑΥΤΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ».
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’

Σύστασις – Έδρα – Σκοπός

Άρθρον 1

Συνίσταται ευαγές Εκκλησιαστικόν Ίδρυμα υπό την επωνυμίαν «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΟΝΟΛΥΤΡΙΑ - ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΤΟΙΑΥΤΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ».

Το Ίδρυμα τούτο τελεί υπό την διοίκηση και την εποπτεία της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης, αποτελεί ιδιαιτέραν Υπηρεσίαν αυτής, αυτοτελούς διαχειρίσεως και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει έδρα την πόλη των Σερρών, στεγάζεται δε στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως.

Άρθρον 2

Οι σκοποί του Ιδρύματος είναι:

1. Η οικονομική ενίσχυση και η περίθαλψη ενδεών και απόρων οικογενειών και προσώπων.

2. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ασθενών παρεχομένη τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

3. Η οικονομική ενίσχυση απόρων ορφανών αριστούχων μαθητών και σπουδαστών και παιδιών πολυτέκνων.

4. Η ενίσχυση Φιλανθρωπικών και ευαγών Ιδρυμάτων που ήδη υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν στο μέλλον.

5. Η ενίσχυση Συλλόγων ατόμων που πάσχουν ή έχουν ανάγκη ανθρωπιστικής συνδρομής (ενδεικτικά Σύλλογοι ατόμων με κινητικά προβλήματα, νεφροπαθών, κωφών κ.τ.λ.).

6. Η μισθοδοσία των απαραιτήτων Κοινωνικών Λειτουργών και λοιπών συνεργατών που εργάζονται για την υλοποίηση των σκοπών του Κέντρου στηρίξεως προβλημάτων νέων και οικογένειας καθώς και η εν γένει οικονομική στήριξη αυτού.

7. Η λειτουργία της τυχόν ιδρυθησομένης κεντρικής «Τραπέζης της Αγάπης» και των ενοριακών «Τραπεζών της Αγάπης».

8. Η οικονομική ενίσχυση του Βρεφονηπιακού ή του Παιδικού Σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως.

9. Η πνευματική και οικονομική στήριξη ιεραποστολικών Ορθοδόξων Εκκλησιών του εξωτερικού δια παροχής υποτροφιών, ενισχύσεως ανοικοδομήσεως Ιερών Ναών κ.τ.λ.

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 Επόμενο > Τέλος >>
(Σελίδα 1 από 6)
 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
23η Αυγούστου

Σήμερα η Εκκλησία γιορτάζει την μνήμη του αγίου Καλλινίκου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Η ιστορία διασώζει το εξής περιστατικό μεταξύ του Πατριάρχου Καλλινίκου και του Αυτοκράτορος. Ο Αυτοκράτωρ ζήτησε από τον Πατριάρχη να διαβάση μια ευχή για να γκρεμίσουν μία εκκλησία, που στον τόπο της ήθελαν να χτίσουν μια βρύση. Ο Πατριάρχης του είπε πως δεν υπάρχουν ευχές για να κρεμίζωνται οι εκκλησίες, παρά μόνο για να χτίζωνται. Ο Αυτοκράτωρ όμως επέμενε και τότε ο Πατριάρχης, αντί για άλλη ευχή, είπε· "Δόξα τω Θεώ ανεχομένω...". Οι άνθρωποι ερχόμαστε σε τούτη τη ζωή για να χτίζουμε και όχι να γκρεμίζουμε, "εις οικοδομήν και ουκ εις καθαίρεσιν", όπως λέει ο Αποστολος Παύλος. Μόνο επειδή ανέχεται ο Θεός, μερικοί γκρεμίζουν τη ζωή των ανθρώπων και ξεθεμελιώνουν το πρόσωπο της γης με τη μάταιη καύχηση πως θα το ξαναχτίσουν καλύτερο. "Δόξα τω Θεώ ανεχομένω..."

ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ 99,2 FM

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ