ΝΗΣΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ

1. Πότε νηστεύουμε.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἔχει ὁρίσει μερικές ἡμέρες ἤ περιόδους τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, στίς ὁποῖες οἱ πιστοί πρέπει νά νηστεύουν. Οἱ νηστεῖες αὐτές εἶναι οἱ ἑξῆς:

α) Ἡ Τετάρτη καί ἡ Παρασκευή.
β) Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή. (Ἀπό τήν Καθαρά Δευτέρα μέχρι καί τό Μέγα Σάββατο)
γ) Ἡ περίοδος πρό τῶν ἁγίων Ἀποστόλων. (Ἀπό τήν Δευτέρα μετά τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων, μέχρι καί τίς 28  Ἰουνίου)
δ) Ὁ Δεκαπενταύγουστος. (Ἀπό τίς 1 μέχρι καί τίς 14 Αὐγούστου)
ε)  Ἡ Τεσσαρακοστή τῶν Χριστουγέννων. (Ἀπό τίς 15 Νοεμβρίου μέχρι καί τίς 24 Δεκεμβρίου). Τό Πηδάλιον (βιβλίον πού ἑρμηνεύει τούς Ἱερούς Κανόνες), ἐπιτρέπει κατά τήν νηστεία τῶν Χριστουγέννων, ἐκτός Τετάρτης καί Παρασκευῆς, καί μέχρι τίς 17 Δεκεμβρίου, νά γίνεται κατάλυσις ἰχθύος. Ἀπό 18 μέχρι καί 23 Δεκεμβρίου ἐπιτρέπεται κατάλυσις οἴνου καί ἐλαίου.
στ) Νηστεῖες ἐπίσης, καί μάλιστα αὐστηρές πού δέν καταλύεται οὔτε λάδι, ἐκτός ἐάν συμπέσουν Σάββατο ἤ Κυριακή, εἶναι:

  • Ἡ 5 Ἰανουαρίου. (Παραμονή τῶν Θεοφανείων).
  • Ἡ 29 Αὐγούστου. (Ἀποτομή Κεφαλῆς Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου).
  • Ἡ 14 Σεπτεμβρίου. (Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ)

2. Πότε καταλύουμε (δέ νηστεύουμε).

Καταργοῦμε τή νηστεία καί τρῶμε ἀπ' ὅλα, ἔστω κι ἄν εἶναι Τετάρτη ἤ Παρασκευή, στίς ἑξῆς περιόδους:

α) Μετά τά Χριστούγεννα. (Ἀπό τίς 25 Δεκεμβρίου, μέχρι καί τίς 4 Ἰανουαρίου).
β) Τήν πρώτη ἑβδομάδα τοῦ Τριωδίου. (Μετά τήν Κυριακή Τελώνου καί Φαρισαίου).
γ) Τήν ἑβδομάδα τῆς Διακαινησίμου.
δ) Τήν ἑβδομάδα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. (Μετά τήν Πεντηκοστή).
ε) Τήν ἑβδομάδα τῆς Τυροφάγου. Γίνεται κατάλυση  σέ ὅλα, ἐκτός ἀπό κρέας.

3. Ἀκόμη ἔχομε μερική κατάλυση σέ ὁρισμένες ἑορτές:

α) Σέ περίοδο νηστείας γίνεται κατάλυση ἰχθύος: 25 Μαρτίου (Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου), 24 Ἰουνίου (Γενέσιον Προδρόμου), 6 Αὐγούστου (Μεταμόρφωσις Σωτῆρος).
β) Ἐπίσης γίνεται κατάλυση ἰχθύος ἔστω κι ἄν συμπέσει ἡ ἑορτή Τετάρτη ἤ Παρασκευή: 7  Ἰανουαρίου (Σύναξις Προδρόμου), 2 Φεβρουαρίου (Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου), 29  Ἰουνίου (Πέτρου καί παύλου), 15 Αὐγούστου (Κοίμησις Θεοτόκου), 8 Σεπτεμβρίου (Γενέσιον τῆς Θεοτόκου), 14 Νοεμβρίου (Ἀποστ. Φιλίππου), 21 Νοεμβρίου (Εἰσόδια Θεοτόκου).
γ) Ἀκόμη κατάλυση ἰχθύος γίνεται: τήν Κυριακή τῶν Βαίων, τήν Τετάρτη τῆς Μεσοπεντηκοστῆς καί τήν Τετάρτη πρό τῆς Ἀναλήψεως (ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα).

Ἡ τέλεση τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου δέν ἐπιτρέπεται (δέν ἱερολογεῖται)

α) ἀπό τήν Παρασκευή τῆς Τυρινής (τελευταία ἡμέρα ἡ Πέμπτη) μέχρι καί τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα(Μ.Τεσσαρακοστή).
β) Παρασκευή Ἀπόκρεω, Τετάρτη Τυρινῆς
γ) τήν Πεντηκοστή
δ) ἀπό 1ης ἕως καί 15ης Αὐγούστου
ε) τό ἑσπέρας 28ης/8 καί τήν 29η Αὐγούστου
ς) τό ἑσπέρας 13ης/9 καί τήν 14η Σεπτεμβρίου
ζ) ἀπό 12 Δεκεμβρίου ἕως καί 25 Δεκεμβρίου (τελευταία περίοδο νηστείας Χριστουγέννων)
η) τήν παραμονή και τήν ἡμέρα τῶν Φώτων.

Μέ τήν ἱερολογία ἐντάσσεται ἡ ζωή τῶν νυμφευομένων στή ζωή τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας. Ὅπως σέ μιά οἰκογένεια,ἔτσι καί στήν Ἐκκλησία, δέν νοεῖται τά μέλη της νά ἀδιαφοροῦν γιά τήν κοινή ἐκκλησιαστική ζωή. Ὅταν εἶναι περίοδος νηστείας, δεν μποροῦμε νά κάνουμε γάμους καί γλέντια. Ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἔχει κέντρο  τή θεία λατρεία καί τήν ἑορτολογική βίωση τῶν γεγονότων τῆς Σωτηρίας. Στόχος ὅλων τῶν χριστιανῶν (και τῶν μελλονύμφων) εἶναι νά μετέχουν, νά χαίρονται τή ζωή τοῦ Θεοῦ διά τῆς Ἐκκλησίας.

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
29η Ιουνίου

Σήμερα η Εκκλησία γιορτάζει την μνήμη των δύο μεγάλων και πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Ο Πέτρος είναι ο ψαράς, που ακολούθησε τον Χριστό και τον αγάπησε πιότερο απ' όλους τους Αποστόλους. Ο Παύλος είναι ο φοβερός διώκτης που έγινε κήρυκας του Ευαγγελίου και κοπίασε περισσότερο απ' όλους τους Αποστόλους. Στην Καινή Διαθήκη έχομε δέκα τέσσερις επιστολές του Παύλου και δύο του Πέτρου, δέκα έξη στο σύνολο ασάλευτες πέτρες, του οικοδομήματος της Εκκλησίας. Από τις επιστολές του αγίου Παύλου ας θυμηθούμε τούτο μόνο, που είναι ένας χαιρετισμός και μια ευχή προς τους χριστιανούς· "αδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεσθε, παρακαλείσθε, το αυτό φρονείτε, ειρηνεύετε και ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης έσται μεθ' υμών". Κι από τα λόγια του αγίου Πέτρου ας επαναλάβωμε την μεγάλη του ομολογία· Κύριε, "συ ει ο Χριστός ο υιός του θεού του ζώντος".

ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ 99,2 FM

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ